Golf, en bollsport som skiljer sig från andra

En sport som på senare år blivit väldigt populär i Sverige är golf. Många uttrycker att de upplever det som ett lugn att spela golf samtidigt som det ger en bra träning. För personen som aldrig provat på att spela golf kan sporten verka väldigt passiv. Det kan verka som att det inte sker någon riktig fysisk ansträngning och aktivitet. Detta är dock helt fel och sporten innehåller en hel del moment som kräver fysisk ansträngning. En anledning till att golf blivit så pass populärt som det är i Sverige är att sporten kan utövas av flera olika åldersgrupper, vilket i sin tur gör att hela familjen kan umgås och spela golf tillsammans.

I Sverige finns det idag ett svenskt golfförbund, inom detta finns det idag 454 golfklubbar och nästintill 500 000 personer har idag ett medlemskap hos förbundet. Detta gör det ännu klarare och tydligare hur populär sporten är i Sverige idag.

En bollsport

Golf klassificeras som en bollsport, dock skiljer den sig till stor del från många andra bollsporter. Den största skillnaden från många andra bollsporter är att golf inte ränder ett standardiserat område där sporten får utövas. I sin tur innebär detta att golfbanor kan skilja sig åt i både utseende och storlek, tillskillnad från fotboll där planerna alltid har samma dimensioner.

Sporten går ut på att man slår på en golfboll med olika typer av golfklubbar, detta för att man med så få slag som möjligt ska lyckas att få ner bollen i hålet. Golf är en så kallad precisions sport och därför kräver sporten stort fokus när man utövar den.

Golfbanors utseende

Det finns dock en del saker som måste finnas på de olika golfbanorna och en av dessa sakerna är att varje bana måste innehålla en så kallad tee och en green. Tee är det som man slår ut golfbollen ifrån och på greenen finns den så kallade hålkoppen. En golfbana kan vara olika långa och således kan de bestå av olika många hål. Dock ska en golfbana bestå av antingen 9 eller 18 olika hål.

En golfbana kan innehålla olika hinder, så kallade terränger. Exempel kan det vara vattenhinder och bunkrar. Det är dock inget tvång på hur många hinder en golfbana ska innehålla, vilket gör att varje bana är unik till utseendet.

Regler inom sporten

De regler som finns inom sporten är internationella, vilket gör att reglerna är desamma världen över. Reglerna bestäms av två organisationer som heter Royal and Ancient Golf Club of St Andrews och United States Golf Association. För att reglerna alltid ska vara brukliga ses dem ständigt över, vanligtvis uppdateras dem vart fjärde år.

Det finns dock en grundläggande princip när det kommer till golf, denna princip ska följas av alla spelare. Grundregeln är att spelarna ska spela så rättvist som möjligt, vilket innebär att golfbollen ska spelas från den plats som den ligger på. Skulle dock inte detta vara möjligt ska man göra det som är mest rättvist, vilket brukar vara att flytta bollen till en närliggande plats där den kan spelas ifrån.