Basket har en speciell betydelse i USA

En bollsport som haft stor genomslagskraft i USA är basketboll, som i folkmun endast kallas för basket. Sporten är en lagsport som går ut på att man ska göra mål i den upphöjda målkorgen som finns på motståndarens planhalva. För att lyckas med detta behöver laget passa basketbollen mellan varandra. Om en enskild person vill förflytta sig med bollen måste han eller hon studsa denna i marken kontinuerligt.

Sporten basket uppfanns relativt tidigt, år 1891 av en kanadensisk tränare vid namn James Naismith. Sedan dess har sporten vuxit sig allt större och således blivit allt populärare. Idag tillhör sporten en av de populäraste i världen, i sin tur innebär det att sporten är en av de sporterna som har flest utövare. Sporten är med i de olympiska spelen vilket gjort att den fått stor spridning världen över. Dock har den en speciell betydelse i USA där sporten har ett stort antal fans och utövare.

Regler inom basket

När James Naismith uppfann sporten tog han fram 13 regler som skulle tillämpas under matcher. Dessa regler tydliggjorde hur sporten skulle spelas. Sedan dess har reglerna setts över och uppdaterats, dock ligger de ursprungliga reglerna alltid till grund för hur regler inom sporten ska skrivas.

När man spelar basket är man fem spelare åt gången på planen i vardera lag. Totalt får lagen bestå av 12 spelar och byte får endast ske vid avblåsning. Avblåsning kan dock ske när man ber om det. Under matchens gång kan spelarna dra på sig anmärkningar som benämns som foul. När en spelare har dragit på sig ett visst antal, vanligt vis fem foul, får inte han eller hon delta i matchen längre.