Baseboll, en stor sport i Nordamerika

En lagsport som är väldigt populär i USA är baseboll, framförallt är sporten stor i Nordamerika. Baseboll är en av de sporterna i världen som har störst publik och varje match lockar väldigt många åskådare. Matcherna sänds även på tv vilket gör det möjligt för ännu fler att ta del av sporten.

Sportens grundregler

Det finns många personer som har någorlunda koll på baseboll dock är det inte lika många som har koll på sportens grundregler. Varje match består av två lag som har vardera tio spelare, med hittern inkluderad.

Sporten har likheter med brännboll vilket gör att den även är lätt att förstå för svenska befolkningen. Grunden i sporten är att det ena lagets kastare ska kasta bollen förbi motståndarens slagman. Bakom slagmanen sitter en catcher som tillhör samma lag som kastaren. Kastaren, som kallas pitcher, har tre försök på sig att kasta tre strikes till slagmannen. Strikes är när slagmannen inte lyckas slå till bollen. Om slagmannen lyckas träffa bollen ska han eller hon springa ut till första basen och sedan fortsätta till bas två, tre och fyra om han eller hon har möjlighet till det. Utespelarna som är i samma lag som kastaren ska under denna tiden kasta bollen mellan varandra för att bränna spelaren som springer.